"Un home desproveït del seu parlar, i això vol dir del seu pensar, no és res. És com un caragol buit sense closca, o una ganiveta sense fulla ni mànec, o com un desert sense arena ni pedra". Sic isti nostri sunt (Cosme Aguiló)

"Jo estim totes les terres i em sent entre germans amb gent de totes les nacions, races, religions i opinions, i crec que el motiu és que estim tant Mallorca. El meu amor a la meva terra em fa comprendre l'amor d'un castellà a Castella, d'un irlandès a Irlanda, d'un indi a l'Índia". Joan Mascaró Fornés, el guia espiritual mallorquí dels Beatles


dijous, 29 de març de 2012

Nombres qualificats

Edu3.cat


"Dígits" fa un repàs, en aquest capítol, dels diferents tipus de números, depenent, per exemple, del resultat de les seves sumes o divisons.

Els matemàtics classifiquen els números en naturals, enters, fraccionaris, racionals... Però també hi ha números amb altres adjectius: perfectes, amics, capicua, triangulars, quadrats, cúbics, màgics, feliços, primers...

Un número és perfecte quan la suma dels seus divisors resulta ell mateix. Un d'aquests números és el 6, ja que els seus divisors, 1, 2 i 3, sumen, justament, 6.

Els números amics són aquells en què la suma dels divisors d'un equival a la suma dels divisors de l'altre. Per exemple, el 220 i 284 són amics.

Els números capicua, o palindròmics, són aquells que es llegeixen igual tant si es comença per la dreta com per l'esquerra.

Hi ha números associats a figures geomètriques planes com els polígons. Per exemple, els números triangulars, quadrats, pentagonals o hexagonals. També hi ha números associats a figures de tres dimensions, com els números cúbics i els piramidals.

A l'obra de Dürer "La malenconia" hi apareix un quadrat màgic, és a dir, una graella quadrada amb números ordenats per files, columnes o diagonals que sumen sempre el mateix, l'anomenat número màgic. A la Sagrada Família de Barcelona hi ha un altre quadrat màgic que té com a número màgic el 33.

Un número és feliç quan la suma reiterada dels quadrats dels seus dígits acaba sent 1. Són números feliços el 7, el 10, el 13, el 19...

Els números més atractius per als estudiosos són els primers. Un número és primer quan només es pot dividir per 1 i per si mateix. Per exemple, el 29, ja que només es pot dividir per 1 i per 29.

Avui en dia, els números primers es fan servir per encriptar els missatges que circulen per internet i per garantir-ne la confidencialitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada