"Un home desproveït del seu parlar, i això vol dir del seu pensar, no és res. És com un caragol buit sense closca, o una ganiveta sense fulla ni mànec, o com un desert sense arena ni pedra". Sic isti nostri sunt (Cosme Aguiló)

"Jo estim totes les terres i em sent entre germans amb gent de totes les nacions, races, religions i opinions, i crec que el motiu és que estim tant Mallorca. El meu amor a la meva terra em fa comprendre l'amor d'un castellà a Castella, d'un irlandès a Irlanda, d'un indi a l'Índia". Joan Mascaró Fornés, el guia espiritual mallorquí dels Beatles


dimarts, 28 d’agost de 2012

Isidor de Sevilla i l'etimologia


Isidoro de Sevilla (Isidorus, ca. 560-636), Liber I, Caput XXIX:"este conocimiento [el de la etimología] con frecuencia es necesario emplearlo para la interpretación de la palabra. Porque tan pronto como adivinas de dónde procede el nombre, comprendes cuál es su fuerza. En efecto, es más fácil la averiguación de cualquier cosa cuando sabes la etimología" ( Cuius cognitio saepe usum necessarium habet in interpretatione sua. Nam dum videris unde ortum est nomen, citius vim eius intellegis. Omnis enim rei inspectio etymologia cognita planior est)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada