"Un home desproveït del seu parlar, i això vol dir del seu pensar, no és res. És com un caragol buit sense closca, o una ganiveta sense fulla ni mànec, o com un desert sense arena ni pedra". Sic isti nostri sunt (Cosme Aguiló)

"Jo estim totes les terres i em sent entre germans amb gent de totes les nacions, races, religions i opinions, i crec que el motiu és que estim tant Mallorca. El meu amor a la meva terra em fa comprendre l'amor d'un castellà a Castella, d'un irlandès a Irlanda, d'un indi a l'Índia". Joan Mascaró Fornés, el guia espiritual mallorquí dels Beatles


dissabte, 25 de febrer de 2012

Pitàgores, el profeta dels nombres

Edu3.cat

Aquest capítol del programa "Dígits" repassa les teories del savi grec Pitàgores, considerat el pare de les matemàtiques. Pitàgores és famós pel seu teorema, que diu que, en un triangle rectangle, la suma dels quadrats dels catets equival al quadrat de la hipotenusa. El savi grec també va elaborar una teoria que relaciona la música amb els números. Pitàgores va mostrar que els sons harmònics es produeixen quan les llargades de la corda són proporcionals a determinats números enters. La conjunció de teoria musical i naturalesa numèrica serviria, fins i tot, per interpretar l'univers. Per Pitàgores, el cosmos era bellesa i ordre i tenia la forma d'un immens monorcordi regit per lleis matemàtiques. Pitàgores va fundar una comunitat que preconitzava un estil de vida auster i, a la vegada, generós i tolerant. La influència de les idees i les actituds d'aquella comunitat va durar segles. Va ser el primer a promoure la quantificació del pensament, per això se'l considera el "pare de la matemàtica".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada