"Un home desproveït del seu parlar, i això vol dir del seu pensar, no és res. És com un caragol buit sense closca, o una ganiveta sense fulla ni mànec, o com un desert sense arena ni pedra". Sic isti nostri sunt (Cosme Aguiló)

"Jo estim totes les terres i em sent entre germans amb gent de totes les nacions, races, religions i opinions, i crec que el motiu és que estim tant Mallorca. El meu amor a la meva terra em fa comprendre l'amor d'un castellà a Castella, d'un irlandès a Irlanda, d'un indi a l'Índia". Joan Mascaró Fornés, el guia espiritual mallorquí dels Beatles


dissabte, 25 de febrer de 2012

L'enigma iber

Edu3.cat


L'enigma iber

En aquesta ocasió, "Tarasca" presenta un reportatge sobre la civilització ibèrica, des del seu origen fins a la seva desaparició, i n'explica amb detall els costums.


Catalunya, com tot Europa, ha estat ocupada per moltes cultures. Una d'aquestes és la ibèrica. Tant l'origen com l'escriptura d'aquesta civilització són una incògnita.


Al Baix Empordà, sobre el turó de Sant Andreu, hi ha la ciutat ibèrica d'Ullastret. Els ibers del poblat explotaven les terres del voltant, conreant-les o amb els ramats. L'agricultura era l'activitat econòmica bàsica dels ibers.


A finals del segle XIX, gràcies als descobriments arqueològics, la civilització ibèrica comença a ressorgir de l'oblit. Desperta l'interès de nombrosos arqueòlegs, lingüistes, historiadors i numismàtics. Les troballes de monedes han estat un element clau per a l'estudi de la llengua i del món iber.


Els ibers van viure sense la necessitat d'usar moneda fins a l'arribada dels grecs. Els primers grecs van arribar a Catalunya amb la intenció de comerciar. Es van establir a Empúries, a l'Alt Empordà. Hi van trobar un poble indígena altament desenvolupat, els ibers.


Gràcies a l'anàlisi dels poblats ibèrics, se sap que els ibers s'organitzaven en tribus que controlaven el territori. La tribu que habitava Ullastret, i tot l'Empordà, era la dels indigets.


L'escriptura es popularitza entre els mercaders i la utilitzen com a eina de treball. La llengua ibèrica es pot llegir, es coneix el valor dels signes escrits, però es desconeix el significat de les paraules.


La informació que no donen els textos ibèrics, la donen altres restes materials, com la ceràmica, la iconografia o els aixovars.


La civilització ibèrica negocia amb grecs i fenicis. Els indigets mantenen relacions pacífiques amb els grecs d'Empúries i Roses. Es produeix un intercanvi de productes i, sobretot, de models culturals.


Els poblats ibèrics solen estar situats en llocs encimbellats, que dominen els camps del voltant, i els camins marítims o terrestres. La majoria dels poblats estan fortificats amb muralles i torres, i tenen sitges i cisternes.


Els ibers introdueixen un nou ritual d'enterrament, la incineració. Cremen els morts i en dipositen les cendres en urnes.


Durant la segona guerra Púnica, quan Cartago i Roma s'enfronten pel domini de la Mediterrània, Empúries fa costat als romans. Escipió desembarca a Empúries amb l'exèrcit romà l'any 218 abans de Crist. La ciutat serveix de primera base militar i es romanitza. El conflicte romanocartaginès s'acaba, el 206 abans de Crist, amb el triomf de Roma. Els romans queden com els únics invasors i els ibers s'alcen en armes contra ells.


Els romans duen a terme un lent procés de conquesta i d'incorporació de la Península a l'imperi Romà, i imposen tributs als indígenes. Les tribus ibèriques no accepten la nova dominació romana i emprenen una sèrie de guerres en un intent de mantenir la independència.


Finalment, els romans sotmeten les tribus ibèriques. Comença la romanització i la fundació de noves ciutats, la llatinització i l'abandó dels poblats, com Ullastret, que esdevé un dels darrers focus de resistència. La civilització ibèrica desapareix engolida per la cultura romana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada