"Un home desproveït del seu parlar, i això vol dir del seu pensar, no és res. És com un caragol buit sense closca, o una ganiveta sense fulla ni mànec, o com un desert sense arena ni pedra". Sic isti nostri sunt (Cosme Aguiló)

"Jo estim totes les terres i em sent entre germans amb gent de totes les nacions, races, religions i opinions, i crec que el motiu és que estim tant Mallorca. El meu amor a la meva terra em fa comprendre l'amor d'un castellà a Castella, d'un irlandès a Irlanda, d'un indi a l'Índia". Joan Mascaró Fornés, el guia espiritual mallorquí dels Beatles


dimecres, 2 de maig de 2012

Llenguatges secrets i codis

Sacalalengua - Lenguajes secretos y códigos 04 nov 2009 Masones, templarios, cabalistas, alquimistas, todos ellos tienen lenguajes secretos. Un criptógrafo nos enseña que hay personas que se dedican a descifrar cualquier código secreto. Recorremos el Camino de Santiago y averiguamos por qué también se llama Ruta Jacobea

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada