"Un home desproveït del seu parlar, i això vol dir del seu pensar, no és res. És com un caragol buit sense closca, o una ganiveta sense fulla ni mànec, o com un desert sense arena ni pedra". Sic isti nostri sunt (Cosme Aguiló)

"Jo estim totes les terres i em sent entre germans amb gent de totes les nacions, races, religions i opinions, i crec que el motiu és que estim tant Mallorca. El meu amor a la meva terra em fa comprendre l'amor d'un castellà a Castella, d'un irlandès a Irlanda, d'un indi a l'Índia". Joan Mascaró Fornés, el guia espiritual mallorquí dels Beatles


dimarts, 25 de desembre de 2012

Un error de traducció: la verge Maria no era verge! FONT: Jordi Llovet, El País, 29/11/2012

La creença que Maria va infantar Jesús sense haver conegut mascle remunta també a Isaïes, 7.14, que les Bíblies mal traduïdes de l’hebreu presenten així: “Doncs ara el Senyor mateix us donarà un senyal: la verge que ha d’infantar tindrà un fill, i li posarà el nom d’Emmanuel”. D’aquí les referències a la virginitat de Maria que es troben als evangelis. Però hi ha un problema: la paraula hebrea corresponent a la futura Maria és ’almah, que no vol dir “verge”, sinó “noia”. Van ser els autors de la Septuaginta grega, en temps dels Ptolemeus, els qui van traduir malament la paraula i van inaugurar, sense voler, una creença que no era necessària. Van traduir ’almah = noia, per parthenos = verge, en primera accepció, en grec clàssic. D’aquí van venir tots els equívocs.

Per a més informació.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada