"Un home desproveït del seu parlar, i això vol dir del seu pensar, no és res. És com un caragol buit sense closca, o una ganiveta sense fulla ni mànec, o com un desert sense arena ni pedra". Sic isti nostri sunt (Cosme Aguiló)

"Jo estim totes les terres i em sent entre germans amb gent de totes les nacions, races, religions i opinions, i crec que el motiu és que estim tant Mallorca. El meu amor a la meva terra em fa comprendre l'amor d'un castellà a Castella, d'un irlandès a Irlanda, d'un indi a l'Índia". Joan Mascaró Fornés, el guia espiritual mallorquí dels Beatles


dimarts, 31 de juliol de 2012

Els noms dels dies de la setmana en l'onomàstica catalana

J. Bastardas, "Els Noms dels dies de la setmana en l'onomàstica catalana", Estudis Romànics 13, 1970, 225-236 (=Estudis de lingüística i de filologia catalanes dedicats a la memòria de Pompeu Fabra, vol. II

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada